Sundhed

47% af Danskere gør store fejl i personlige valg …

Ifølge sundhedsstyrelsen er 47% af danskerne overvægtige og 13% er svært overvægtige. Disse tal har været stærkt stigende de sidste årtier, så dagen hvor flertallet af danskerne er overvægtige, ligger muligvis ikke langt ude i fremtiden.

Tænk over det. En situation hvor det er mere almindeligt at være overvægtig end at være slank og sund!. Det ser vi allerede i andre lande. I det mest ekstreme eksempel USA, er 2/3 af befolkningen over 20 år overvægtige, og 1/3 er svært overvægtige.

Fedme er kanariefuglen i minen, der afslører ikke alene det der har ramt os, men også den trussel der venter forude. Fedme er et symbol, på det der er gået galt med vores livsstil. Ganske vist er det en meget stor kanariefugl, som ville have brug for nogle meget store vinger, men til gengæld falder den tungt for at advare os.

Roden af fedme i Danmark

Roden af fedme i Danmark

Fedme er et symptom på en række underliggende livsstilsfaktorer, som er helt ude af balance. Det er oftest en kombination af for lidt motion, dårlig ernæring, ringe søvn, højt stressniveau og hormonforstyrrelser. Dette kan selvfølgelig igen være påvirket af miljø, problemer på arbejde og i privatlivet, depressioner eller andre psykiske problemer. Med udgangspunkt i fedme, kan man oprulle en historie af komplekse sammenhængende faktorer, som har resulteret i kroppens synlige forfald. Udover at være et symptom, er fedme muligvis også en selvstændig medvirkende årsag til en række lidelser som Diabetes 2 og hjertelidelser. Dansk/britisk forskning indikere således at overvægtige har op til 52% forøget risiko for hjertelidelser som blodpropper, forsnævring af kranspulsåren og hjertekrampe. Desuden er fedme og overvægt ifølge WHO, associeret med visse former for cancer som bryst- ,tarm- og livmoderkræft.

Fedme indgår altså i en negativ spiral af virkninger og årsager, som med stor sandsynlighed resulterer i tidlig død og alvorlige livsstilssygdomme. For ikke at nævne de ikke-medicinske implikationer i form af lavt selvværd, begrænsede aktivitetsmuligheder, dårligere sexliv, og en konstant nagende angst for konsekvenserne af det fysiske forfald.

Fedme og overvægt er således langt mere end bare et narcissistisk æstetisk problem. Det er noget der påvirker det enkelte meneskes liv og samfundet som helhed, på en særdeles skadelig måde. Denne udvikling tvinger os til at stoppe op, og betragte vores livsstil og personlige valg, i lyset af implikationerne, for ikke alene os selv, men også alle omkring os.

En indlysende observation er, at hvis man lever som alle andre og følger et normalt livsmønster, så er sandsynligheden for, at man ender som et overvægtig og usundt menneske overvældende stor.

fedme i Danmark

For at bryde det mønster, der er indbygget i vores livsstil, skal man altså have modet til, i et vist omfang, at stå udenfor og være anderledes.  Man behøver ikke at forvandle sig til en alternativ barfods-hippi, for at leve på en mere hensigtsmæssig måde. Men visse valg, og deraf følgende konflikter er uomgængelige. I sidste ende er det et grundlæggende eksistentielt valg, om hvordan man vil leve sit liv, og hvem man gerne vil være.

Skal man altid hygge sig?

Danmark er præget af en kultur der søger konsensus og lighed. Hvilket frit oversat betyder ensartethed. Tag bare vores begreb om “hygge”, som altid bliver fremhævet som noget typisk dansk. En forudsætning for hygge er, at alle gør det samme, og derigennem bekræfter deres tilhørsforhold til gruppen. Det er bare ikke hyggeligt, hvis en siger nej til kage, når nu alle andre spiser kage. Hygge kræver fravær af konflikt og uenighed, og er næsten altid forbundet med, at man skal spise og drikke noget sammen.

Mange har i et anfald af beslutsomhed, sagt nej til basserne i kaffepausen, og er blevet mødt med et: “kom nu, en enkelt skader da ikke” eller “vær nu ikke så fanatisk”.  At være fanatisk, er næsten det værste man kan være, for så stiller man sig for alvor udenfor og bliver besværlig. Men i denne sammenhæng betyder fanatisk ikke enøjet, egenrådig eller overdrevet ildhu, men blot at man tager noget alvorligt. Den fanatiske er den der gør det, de andre ikke kan tage sig sammen til at gøre, men inderst inde gerne vil gøre. Man bliver en påmindelse om andres svaghed og dårlige samvittighed. Men hvis man ønsker at bryde med den dårlige livsstil, der fører til overvægt og sygdom, er der ikke andet for end at være fanatisk.

Når beslutningen om at skabe forandring er truffet, må man være indstillet på modstand fra omgivelserne. Ikke fordi alle andre vil en det dårligt, men fordi kultur, vaner, sociale konventioner og forventninger stritter imod i alle retninger. Men husk på, at din kamp for at tabe dig og komme i form, samtidig også er dit bidrag til at forbedre verden omkring dig, igennem dit eget eksempel på, at det kan lade sig gøre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fourteen − 8 =