Videnskap

A-kasse hos TIB i Danmark

Med en arbejdsløshedsforsikring i en a-kasse er du på den sikre side, hvis du mister dit arbejde.

Når du er nået til vejs ende i denne artikel er du ikke i tvivl om, hvad en arbejdsløshedskasse er og hvordan den kan hjælpe dig. I denne artikel er fokus rettet mod a-kasse tilbuddet hos forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

De kedelige fakta lyver ikke. Den finansielle krise har tvunget mange danske familier ud i økonomisk tragedier. Tragedier som kunne være undgået, hvis du, som primær indtægtskilde, havde tegnet en arbejdsløshedsforsikring i tide. En arbejdsløshedsforsikring giver tryghed i hverdagen og sørger for, at dit liv kan fortsætte, selvom din ansættelseskontrakt forsvinder. Man kan med andre ord sige, at en a-kasse fungerer som et sikkerhedsnet der aktiveres, når du mister din beskæftigelse.

Står du derimod udenfor en arbejdsløshedskasse, og du mister dit arbejde, er du ilde stedt. Så er mulighederne for økonomisk kompensation nemlig ringere, og særligt slemt er det, hvis du er selvstændig. Foruden de økonomiske kvaler sætter et jobtab også alvorlige ar på din professionelle identitet. Derfor tilbyder de fleste a-kasser rådgivning og støtte på samme vilkår som økonomisk støtte, for at hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Træ-Industri-Bygs

 

En a-kasse giver dig og din familie sikkerhed

I dette afsnit får du indsigt i, hvad en a-kasse er og hvorfor det er vigtigt, at du er medlem af én. Ved at have et godt indblik i en arbejdsløshedskasses funktion, kan du få det optimale ud af dit medlemskab. En arbejdsløshedskasse forsyner dig nemlig med langt mere end blot økonomisk støtte. De fleste a-kasser byder således på tilbud som coaching, rådgivning, kompetenceudvikling, samt en lang række andre tilbud, som har til formål at styrke og stimulere din personlige og professionelle udvikling.

Fra et økonomisk standpunkt består støtten primært i dagpenge, efterløn, eller pension. Støtten er afhængig af, hvilke ydelser du har valgt at indbetale til.A

Rent praktisk fungerer et medlemskab af en a-kasse akkurat som en forsikring. Og som alle andre forsikringer træder arbejdsløshedsforsikringen først i kraft, når du mister dit arbejde, uanset om du bliver fyret eller selv siger op.

Du skal huske på, at du er nødt til at melde dig ind i en a-kasse, før du mister dit arbejde. De fleste a-kasser forlanger nemlig, at du skal være medlem i mindst et år, før du er berettiget til økonomisk støtte og a-kassens øvrige tilbud. Du bør derfor betragte din arbejdsløshedsforsikring som en investering i fremtiden. En investering i et sikkerheds som gør, at du kan fokusere på vigtigere ting end økonomi, hvis uheldet er ude.

jobs

TIB’s a-kasse er blandt Danmarks største

Arbejdsløshedskassen Træ-Industri-Byg er kun åben for bestemte faggrupper.

Ifølge TIB’s egne oplysninger har a-kassen over 44.000 medlemmer. Medlemstallet bakkes op af en undersøgelse, som a-kassernes tilsynsmyndigheder, Arbejdsdirektoratet, har lavet. I Arbejdsdirektoratets undersøgelse fra 2009 havde TIB’s a-kasse nemlig 44.207 medlemmer[2]. Med et medlemstal på over 40.000 er TIB’s a-kasse placeret solidt i den øverste halvdel af danske a-kasser, målt på medlemstal.

Før vi går videre skal vi understrege, at en a-kasse ikke er to alen af samme stykke. En fagforening er nemlig ikke underlagt samme lovmæssige krav, som en a-kasse[1].

Målt på medlemstilfredshed viser samme undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet, at TIB’s a-kasse er blandt de danske a-kasser, med fleste tilfredse medlemmer. Næsten 8 ud af 10, eller 75 procent, af a-kassens medlemmer er tilfredse med a-kassens tilbud.

For at blive medlem af TIB´s a-kasse skal du betale et månedligt kontingent. Det årlige kontingent på en arbejdsløshedsforsikring lyder på 5.232 kroner. Hvis du både ønsker at indbetale til efterløn og pension, stiger det årlige kontingent til 10.500 kroner. Uanset hvor omfattende din arbejdsløshedsforsikring skal være, kan du trække kontingentet fra i skat. Beløbet bliver altså i praksis mindre.

Mere du skal vide om TIB´s a-kasse

TIB fungerer både som a-kasse og fagforening. Samlet set har hele organisationen 60.000 medlemmer og heraf er de 44.000, som tidligere nævnt, medlem af a-kassen. Foruden a-kasse tilbud forsyner TIB gennem sine samarbejdspartnere også sine medlemmer med gode tilbud på rejser, andre forsikringer og lignende produkter.

Organisationen har eksisteret i over 100 år og er således en af Danmarks ældste og mest historierige fagforbund [3]. Både a-kasse og fagforening er forbeholdt dig, hvis du arbejder i byggeri, træ- og møbelindustrien.

new job

Træ-Industri-Byg er en politisk aktiv organisation. Fagforbundet har således stadfæstet i sit principprogram, at forbundet skal påvirke den politiske udvikling, så grundlæggende værdier som demokrati, social retfærdighed og respekt for det enkelte menneskes ret til tryghed sikres[4].

Lidt om TIB’s værdier

Hvis du overvejer, at melde dig ind i TIB’s a-kasse vil du sikkert gerne vide, hvad organisationen står for og arbejder i sin daglige drift. Det har nemlig indflydelse på, hvordan du kan forvente organisationen udvikler sig, mens du er medlem.

 • TIB vil fordre og styrke det kollektive fællesskab.
 • TIB vil udvikle overenskomster og lønsystemer der er i overensstemmelse med nutidens arbejdsorganisering og medlemmernes hverdag.
 • TIB vil arbejde for oprettelse af arbejds- pladsklubber i alle virksomheder.
 • TIB vil arbejde for at sikre, at der vælges tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, aktieselskabsbestyrelsesmedlemmer og samarbejds- udvalgsmedlemmer overalt, hvor det er muligt.
 • TIB vil sikre medlemmernes arbejdsliv gennem udvikling af bedre arbejdsmiljø, miljørigtige produkter, genbrug og økologisk tænkning.
 • TIB vil følge udviklingen inden for vore brancheområder, således at grunduddannelse og livslang efteruddannelse til enhver tid er ajourført.
 • TIB ønsker gennem uddannelse af tillidsvalgte og medlemmer at styrke organisationen til gavn for fællesskabet.
 • TIB vil anvende nutidige materialer og teknik til brug for medlemshvervning og agitation overfor såvel unge som ældre.
 • TIB ønsker, at gennemføre en aktiv indsats for at styrke forbundets tiltrækningskraft over for ungdommen for derigennem at styrke ungdomsarbejdet centralt og decentralt.
 • TIB vil opretholde et højt informationsniveau i hele organisationen for at sikre den demokratiske proces og skærpe medlemmernes interesse for at deltage aktivt i organisationens udvikling.
 • TIB vil til enhver tid at sikre den nødvendige økonomi til gennemførelse af arbejdsprogrammets intentioner samt sikre det nødvendige konfliktberedskab.
 • TIB ønsker, at arbejde aktivt for at etablere et brancheforbund indenfor bygge– og træarbejderområdet samt beslægtede fagområder.[4]

 

Alt i alt er Træ-Industri-Byg et fagforbund og a-kasse med en lang historie. Med over 100 år på bagen kan man roligt regne organisationen blandt Danmarks mest rutinerede og erfarne fagforbund.