Videnskap

Aktier og SU

Aktier og SU er et debatteret emne, og derfor er det naturligvis svært at få et entydigt svar på, om aktieindkomsten indgår i egenindkomsten og potentielt kan resultere i tilbagebetaling af SU.

Som studerende må du have en samlet årlig aktiegevinst på 48.300 (2010-niveau) jf. personskattelovens paragraf 8a, stk. 2. før realiserede gevinster indgår i din egeindkomst. Har du en samlet aktiegevinst på fx 50.000 kroner i et kalenderår, så ”belastes” din egenindkomst kun med 1.700 kroner.

Husk på, at aktiegevinster kun tæller som egenindkomst når de realiseres og kun den del af den samlede sum af aktiegevinster, som overstiger grundbeløbet på 48.300 pr. år. Du kan altså vente med at realisere nogle af dine aktier, hvis du kan se, at dit fribeløb er brugt og dit grundbeløb på 48.300 kr. ligeledes er brugt.

Vær opmærksom på, at disse regler kun gælder ved investering i aktier og altså ikke fx obligationer, ETF’er, investeringsforeninger m.v..

Det er altså, i et begrænset omfang, muligt at investere i aktier mens man modtager SU.

Aktier og SU

Forklaring

Der er mange delte meninger om hvorvidt aktieindkomst tæller med i egenindkomsten og dermed om muligt påvirker den studerendes SU. Personligt har jeg læst meninger om og fortolkninger af reglerne for aktier og SU fra begge fløje på blandt andet investeringsportalen Euroinvestor, hos undervisere i skatteret, diverse blogs m.v.. Meningerne og holdningerne er så delte, at det er svært at få et entydigt svar. Jeg havde egentlig besluttet, at ligge spørgsmålet på hylden, men fik efterfølgende et klart svar fra min egen SU-vejleder.

Tvivlen opstår for de fleste studerende, når de læser på SUs hjemmeside, at:

Følgende positive kapital- og aktieindkomster tæller med i din egenindkomst:  

  • Renter af obligationer, pantebreve og lignende.
  • Kapitalindkomst fra din egen virksomhed.
  • Øvrige positive kapitalindkomster.
  • Positive skattepligtige aktieindkomster (der er beskattet efter personskattelovens § 8a, stk. 2.).

Det er nemlig sidste punkt der skaber forvirring, da SU henviser specifikt til personskattelovens paragraf 8a, stk. 2. Den hurtige studerende vil uden tvivl slå op i netop denne paragraf i Personskatteloven og læse følgende:

Stk. 2. Skat af aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb på 48.300 kr. (2010-niveau), beregnes med 42 pct. Skatten indgår i slutskatten, og den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet efter kildeskattelovens § 65, modregnes i slutskatten efter kildeskattelovens § 67.

Så hvad betyder det? Det naturlige spørgsmål må her være, om det kun er positive, skattepligtige aktieindkomster, der overstiger et grundbeløb på 48.300 kr., som tæller med i egenindkomsten? Hvis korrekt, hvorfor?

SU og Aktier

For de fleste studerende virker det usandsynligt, at man må tjene op til 48.300 kr., som ikke tæller med i egenindkomsten – hence the big question. Det tog da også lang tid at få et entydigt svar, da jeg desværre – som mange andre – blev kastet rundt mellem SKAT og SU i min søgen efter svar. Det virkede som om ingen kendte svaret og ingen ville tage ansvar. Det grundlæggende problem viste sig at være, at når jeg spurgte SU eller SKAT om forholdene, så kunne den ene institution ikke svare på vegne af den anden. Således skulle mit spørgsmål opdeles i to – ét til SU og ét til SKAT hhv.:

1)      Hvilke aktieindkomster tæller med i egenindkomsten? (Spørgsmål til SU)

2)      Hvilket beløb beskattes efter paragraf 8a, stk. 2. i personskatteloven? (Spørgsmål til SKAT)

SUs svar var, at alle positive, skattepligtige aktieindkomster, der beskattes efter personskattelovens paragraf 8a, stk. 2. tæller med i egenindkomsten. Det betød ifølge SU, at hvis et beløb beskattes efter paragraf 8a, så tæller det ikke med i egenindkomsten og omvendt, hvis beløbet beskattes efter paragraf 8a, stk. 2..

SKATs svar var, at aktieindkomster over 48.300 kr. pr. kalenderår blev beskattet efter paragraf 8a, stk. 2..

Dermed var sagen løst, men det var alligevel vigtigt at få en endelig bekræftelse fra SU. Derfor spurgte jeg SU om disse to svar tilsammen var grundlag for, at min forståelse for aktier og SU var korrekt – altså at man som studerende kan tjene 48.300 kr. på aktieindkomster, før det indgår i egenindkomsten. SU svarede, at det var korrekt forstået.

For at konkretisere opstilles her to eksempler:

Eksempel 1:

Du er studerende og realisere en samlet aktiegevinst på 100.000 kroner i indeværende år. Ud af de 100.000 kroner indgår kun 51.700 kroner som egenindkomst. De første 48.300 kroner indgår ikke som egenindkomst. I øvrigt beskattes de første 48.300 kroner kun med 27% jf. paragraf 8a. De 51.700 kroner, som indgår i egenindkomsten, beskattes med 42%.

Eksempel 2:

Du er studerende og tjener i øjeblikket hvad der svarer til dit fulde fribeløb i forhold til din egenindkomst. Det betyder, at hvis du tjener én krone mere, så skal du tilbagebetale noget af din SU. Du har aktier (som er købt efter 2005), som du ønsker at realisere, fordi kursen virker fordelagtig. Ved at realisere dine aktieafkast opnår du en samlet aktiegevinst på 40.000 kroner. Kan du realisere denne potentielle aktiegevinst uden at skulle tilbagebetale noget af din SU? – svaret er selvfølgelig ja. Og du kan i øvrigt realisere gevinster for yderligere 8.300 kroner i samme indeværende år før det påvirker din egenindkomst.