Kultur

Dataindsamlingskompetencer til eksamen!!

Da jeg så en forside i avisen, der handlede om at elverne skulle Google sig til bedre karakterer blev min interesse vakt. Det vidste sig hurtigt at artiklerne mest omhandlede internettet i forhold til at snyde sig til bedre karakterer. Alligevel blev jeg nysgerrig fordi det også handlede om at styrke elevernes IT-kompetencer. Udgangspunktet er et program som undervisningsministeriet har lavet der hedder Projekt “IT og eksamen” som grundlæggende handler om at give alle elever adgang til internettet i specifikke eksamenssituationer. Ved en hurtig søgning fandt jeg en faglig udredning for faget International Økonomi (det vil sige at hver faggruppe som er involveret i forsøget, specificerer hvad de mener mulighederne og konsekvenserne for åbne forskellige IT-relaterede forandringer i en eksamenssituation). For mig af se var der tre problemstillinger:

  • Hvilke konsekvenser har det at digitalisere eksamensmaterialerne
  • Hvordan sikrer vi os at målsætningen om at forbedre elevens IT-kompetencer kan komme til udtryk i en eksamenssituation
  • På hvilken måde kan man integrerer internettet i eksamen, således at det ikke blot bliver elektroniske bilag, men samtidigt sikrer at eleven (med knap så gode IT-kompetencer) ikke bliver ramt i en faglig bedømmelse

Jeg synes den faglige udredning var grundig og velovervejet og særligt de sidste to spørgsmål var, for mig, vedkommende. Dog blev jeg med det samme blev jeg på vagt: Man havde ændret udtrykket IT-kompetence (som imø er et meget hult og unuanceret) med dataindsamlingskompetence. Jeg googlede efterfølgende ordet med 18 hits som resultat – det skyldes sikkert at hvis udtrykket nogensinde har været brugt i offentligheden er det før internettets tid.

Dataindsamlingskompetencer til eksamen!!

Er det så bare flueknepperi at hænge sig i det ene eller andet begreb? – jeg synes ikke! – for mig handler det om at man fra ministeriets side har overvejet hvad disse IT-kompetencer dækker over og hvem der er bedst klædt på til tage ansvar for at elevens evner på det område svarer til de krav der stilles fra videregående uddannelser og Erhvervslivet. Og her er udtrykket Databehandlingskompetence et glimerende symbol på uovervejethed.  Det er ligger bag ved IT-kometencebeskrebet er derefter min mening noget teknisk, noget fagligt og noget andet. Noget andet mener jeg handler om evnen til at agere på nettet, dvs. bruge de rette værktøjer til rette formål på rette tidspunkt. Det handler om at lære om vidensstrukturer i vores samfund osv. Her mener jeg at vi bibliotekarer er godt rustet men vi bliver meget sjældent budt op til dans hverken af undervisningsministeriet eller i det daglige, og da jeg havde læst artiklerne og udredningen dukkede der følgende spørgsmål op i mit sind:

  • Hvad gør faglærere kompetente til at udvikle elevens ”databehandlingskompetence?
  • Hvorfor inddrages folk med faglig indsigt i informationskompetence ikke i udredningsarbejdet?
  • Hvorfor er der ingen med tilknytning til Danmarks Biblioteksskole der blander sig i sådan en debat?

Det eneste jeg har tilbage at sige er at jeg håber aldrig at få begrebet “databehandlingskompetence” at se i en nutidig undervisningsdebat igen.

Og kære læser hvis nu hænger ved endnu skriv gerne kommentarer i feltet —>