Videnskap

Gymsasierevolution?

Gymnasiereformen har fyldt meget i de senere år i samtlige medier. Man kan let få indtrykket af at det er en gymsasierevolution – snarere end en naturlig tilpasning af indhold, form og pædagogisk metode til det samfund vi uddanner de unge til.

I det seneste uger kan man læse at nu skal der ske nogle nye ændringer. Når man læser hvad der skrives – så er det beskæmmende at konstatere at alt drejer sig om stx. Man glemmer rent faktisk at reformen også gælder de erhvervsgymnasiale uddannelser – HHX og HTX.

Generelt er vi godt tilfredse – men det betyder naturligvis ikke at der ikke er ting der kan gøres bedre.

GymnasiereformenEt af problemerne er at de unge skal vælge studieretning før de starter på uddannelsen – hvilket de erhvervsgymnasiale udannelser ikke var enig i. Grundlaget for valget er meget ringe – og erfaringerne viser at de unge efter start nødigt skifter studieretning, på grund af de sociale relationer der opstår i løbet af de første måneder. Erfaringerne viser også, at det er ganske få unge der skifter ungdomsuddannelse i løbet af den første periode. Dette er ikke i overensstemmelse med de oprindelige intentioner i reformen.

Under uddannelsen bliver eleverne afprøvet på forskellig vis. Her kan man konstatere, at de elever der har resourcestærke forældre eller forældre med et godt netværk kan sikre at de unge klarer sig bedre. Det gælder 24 timers prøverne og større skriflig opgave.

Endelig kan man fortsat konstatere at vi i Danmark fortsat hylder en eksamenstradition der ikke er rimelig. Vi har alt for mange eksaminer i vores ungdomsuddannelser – helst alle med en fremmed censor tilstede. Tænk hvis vi i stedet brugte flere resourcer på undervisningens gennemførelse – det ville da være nytænkning – og væsentlig mere i reformens ånd.

Der er rigtig mange gode tiltag i reformen og i afviklingen af uddannelserne, medarbejderne har gjort et stort arbejde og det er faktisk lykkedes at implementere fornyelsen på en god måde – så derfor er det vigtigt at man ikke skaber usikkerhed om den fremtidige kurs. Lad os foretage de nødvendige justeringer på baggrund af erfaringerne – uden at vi igen laver en reform af gymnasiereformen.