Sport, Videnskap

HK’s a-kasse informationer

En a-kasse sikrer dig mod økonomisk tragedie, hvis du mister dit arbejde.

Hvis du er medlem af en a-kasse er du på den sikre side. Kortere kan det ikke siges. I disse usikre økonomiske tider er det vigtigt, at du tager højde for en eventuel fyreseddel. Et medlemskab i en a-kasse kan nemlig betale mange af dine regninger, udgifter og forsikringer, hvis du falder offer for nedskæringer eller mister dit arbejde på anden vis.

Her kan du få informationer om HK’s a-kasse. Vi giver dig både generelle informationer om HK, om selve medlemskabet samt eventuelle betingelser du skal opfylde, før du kan blive optaget som medlem af HK’s a-kasse.

HK sammen er du stærkere

A-kassen hjælper dig igennem krisen

For at klæde dig bedst muligt på til dit valg af a-kasse starter vi med at beskrive hvad en a-kasse egentlig er. En a-kasse kan sammenlignes med en forsikring som træder i kraft, hvis du mister dit arbejde. A-kassen gør dig berettiget til økonomiske ydelser, herunder dagpenge. A-kassen kan også udbetale efterløn og pension, hvis du har indbetalt til disse ydelser gennem dit medlemskab.

Det koster et fast månedligt beløb at være medlem af en a-kasse. Størrelsen på beløbet varierer fra a-kasse til a-kasse, og andre faktorer spiller også ind. Hvis du eksempelvis ønsker at få efterløn og pension gennem din a-kasse, så stiger den månedlige ydelse naturligvis. Det månedlige beløb kan trækkes fra i skat, og afhængig af dine skatteforhold, kan det resultere i en væsentligt reduceret pris.

En anden vigtig funktion ved en a-kasse er, at arbejdsløshedskassen giver dig kompetent rådgivning i en krisetid. Foruden de økonomiske ydelser har du måske også brug for rådgivning på din vej mod et nyt arbejde, måske fordi du ønsker at skifte sektor. Rådgivning hjælper dig med andre ord på benene, og videre over på den anden side af din fyring eller opsigelse.

Som medlem af en a-kasse skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må altså ikke arbejde sideløbende med, at du modtager dagpenge, da dette ifølge loven er betegnes som socialt bedrageri. Du skal samtidig være opmærksom på, at du skal melde dig ind i en a-kasse, som en del af din præventive økonomiske indsats. Du kan med andre ord ikke melde dig ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft, når skaden først er sket.

looking for a job

Konklusionen på ovenstående er, at en a-kasse kan sammenlignes med en forsikring eller et sikkerhedsnet, som forhindrer dit økonomiske liv i at gå i stykker, hvis du mister dit arbejde.

HK er Danmarks næststørste fagforening og a-kasse

Som fagforening er HK ganske stor og vidtforgrenet. Fagforeningen er inddelt i fire undersektorer:

  • HK Privat
  • HK Kommunal
  • HK Stat
  • HK Handel

HK er en af de to største fagforeninger og a-kasser i Danmark, kun overgået af Fælles Fagligt Forbund (3F). Nye tal fra Arbejdsdirektoratet dokumenterer HK’s status. Hele 251.029 medlemmer havde HK’s a-kasse pr. 1. oktober 2010[1]. HK er stærkt repræsenteret, især iblandt unge. Det skyldes primært HK Privat og Handels store indsats på ungeområdet, hvor fagforeningen markedsføres stærkt på landets handelsskoler og gymnasier.

Arbejdsdirektoratets undersøgelse omfatter også en vurdering af, hvor tilfredse HK’s medlemmer er med deres fagforening og a-kasse. Undersøgelsen placerer HK tre pladser fra bunden, med en medlemstilfredshedsprocent på 64. Prismæssigt ligger HK’s a-kasse i midten af det samlede danske udbud af a-kasser. Et medlemskab af HK’s a-kasse koster således 417 kroner om måneden, uden indbetaling til efterløn, og 856 kroner om måneden med.

HK’s a-kasse er primært for bestemte faggrupper        

Du kan støde på HK’s medlemmer i mange forskellige sektorer. Næsten uanset hvilken branche du er i,  vil du arbejde side om side med medlemmer af HK’s fagforening og a-kasse. Som fagforening er HK med til at garanterer ordnede løn og arbejdsforhold[2]. Det sker gennem aftaler og overenskomster, som fagforeningen når til enighed om med arbejdsmarkedets parter. Mange medlemmer af HK vælger at forblive medlem, selv hvis de forlader arbejdsmarkedet på grund af pension, eller utidig afskedigelse eller opsigelse.

Man kan drage nogle overordnede konklusioner om HK’s medlemmer på trods af, at medlemmerne er vidt repræsenteret på det danske arbejdsmarked.

  • Over halvdelen af HK’s medlemmer arbejder med administrative opgaver.
  • Mange HK medlemmer arbejder med salgsrelaterede opgaver.
  • Mange HK medlemmer arbejdet med opgaver af mere teknisk karakter.

Der er høj beskæftigelse hos medlemmerne af HK’s fagforening og a-kasse. Som tidligere nævnt, er mange af HK’s medlemmer under uddannelse, og det slår også ud i HK’s demografiske medlemsdata. De studerende medlemmer omfatter både elever på skole og i praktik, mens HK’s medlemmer findes også blandt studerende på videregående uddannelser.

Mere du skal vide om HK’s a-kasse

HK markedsfører sin a-kasse, som en af de ældste og mest erfarne i Danmark. Sloganet er ’hvorfor vælge en a-kasse, der ikke er født i går?’ og argumenterne går, foruden a-kassens erfaringsgrundlag, på lav pris, personlig betjening, samt relevante værktøjer der kan hjælpe dig videre, hvis du mister dit arbejde.

Samtidig nedtoner HK sin position som Danmarks næststørste. Ifølge HK selv er organisation nemlig ikke større, end at der er utrolig kort vej fra medlem til ledelse. Det sikrer med andre ord et forholdsvist fladt hierarki og indflydelse på HK’s organisation. Samtidig har HK et stort branchekendskab, i kraft af den brede branchemæssige fordeling af a-kassens medlemmer.