Videnskap

Hvad er Ulovligt at Sælge Online?

Ulovlige varer
Der er nogle varer, der er ulovlige at sælge online. Både sælger og køber kan holdes ansvarlige i sagen, og er det særlig groft, kan man blive meldt til politiet og faktisk risikere fængselsstraf.

Du er sikkert ikke i tvivl om, hvad du må, og kunne i øvrigt heller ikke tænkte dig at gøre noget ulovligt. Men brug alligevel 5 minutter på at kigge listen nedenfor igennem, så er du på den helt sikre side!

Som både privatsælger og erhvervsdrivende sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den beskrivelse, du giver af dem, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med en enkelt auktion/handel:

Krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

Bryder med gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

Er falsk, upålideligt eller vildledende.

Ejere af websteder forbeholder ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller deres tarv eller omdømme.

Ulovligt at Sælge Online

Definition af ulovlige varer

For at gøre det nemmere at være lovlydig har vi lavet en liste over varer, der er helt ulovlige at sælge på nettet. Er din vare ikke med på listen, er du godt på vej, men tænk alligevel efter en ekstra gang. Listen er ikke udtømmende, så hvis du er i tvivl og ikke kan finde din vare på listen, er det altid en god idé at kontakte myndighederne. Du må ikke søge at købe eller sælge følgende varer:

Overordnet alle varer, der er ulovlige ifølge dansk lovgivning

 • Pyramidespil
 • Hælervarer

Retten til at købe en vare, hvor man efterfølgende forpligter sig til yderligere at købe. Undtagelsen til denne regel er, at det i kategorien Ferier og Rejser er tilladt, at det er flere ydelser, der skal købes, fx. vand, varme og strøm i forbindelse med sommerhusudlejning, da dette først efterregnes, når lejeperioden er slut. Det skal dog oplyses på auktionen, hvilke priser der er forbundet hermed

 • Fyrværkeri

Lightere, som ikke er børnesikrede

Lightere under betegnelsen Novelty er forbudte. Det inkluderer lightere, der er udformet som tegneseriefigurer, legetøj, skydevåben, ure, telefoner, musikinstrumenter, køretøjer, menneskekroppe eller dele af menneskekroppe, dyr, fødevarer eller drikkevarer, spiller musik, har blinkende lys, bevægelige genstande eller andre underholdende egenskaber.

 • Analoge trådløse telefoner

Toldfri varer optages ikke
Ifølge Toldloven må toldfri varer (parfume, alkohol, cigarer o.lign.) kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.

 • Ulovlige våben
 • Slagvåben, fx. morgenstjerner
 • Armbrøst
 • Skydevåben og andet med lasersigte.

Skydevåben kræver både sælger og køber har de nødvendige tilladelser, og dette skal stå i auktionen.

Blankvåben med en klinge over 12 cm. kræver, at både sælger og køber har en blankvåbentilladelse jf. Våbencirkulærets § 13. stk. 1 nr. 6, og der skal stå i aktionen at der kræves blankvåbentilladelse.

Foldeknive der kan fastlåses i udfoldet position, kræver blankvåbentilladelse hvis klingen er 7 cm eller derover

Ammunition optages ikke
Ifølge Våbenloven må ammunition ikke sælges af private. Har du overskud af ammunition, har du pligt til at aflevere det til nærmeste politi. Firmaer, der sælger ammunition, kan indrykke annoncer om ammunition som erhvervsannoncer.

Maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele til dem optages ikke
Ifølge Våbenloven er det ulovligt at være i besiddelse af maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele og ammunition til dem.

Ulovlige medier og software
Ulovligt software: Kopier, backup, ROMs, software uden licens, OEM versioner uden medfølgende hardware og lignende

Ulovlige film: Ulovlige regionsfrie DVD/VCD, bootleg/uofficielle koncertoptagelser

Ulovlig musik: Ulovlige regionsfrie DVD/VCD, bootleg/uofficielle koncertoptagelser

Ulovlige spil: Kopier, backup, ROMs, software uden licens og lignende

Ugebladsomdelte DVD’er, bøger, osv.

Alle ikke-asiatisk producerede DVD film fra Region 3

Software, der kræver registreringskode, men sælges uden denne kode

Digitalt distribuerede (downloadede) versioner af software fra Microsoft

Guides/downloads af guides til at hente film fra youtube eller andre sider med ophavsretslig beskyttelse

artifacts til online rollespil

Accounts og artifacts til online rollespil, såsom World of Warcraft, Runequest, osv.

TV/radiooptagelser optages ikke
Ifølge af Ophavsretsloven må der kun foretages optagelser fra tv og radio til egen brug. Det er derfor ulovligt at videresælge optagelser fra tv og radio.

Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. bidtobuy fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

 • Forenings-, korps-, og militærmateriel
  Militært udstyr mærket HMAK.
 • Marineforeningens tegn og emblemer.
 • Spejdermærker eller andre artikler, som tilhører Det Danske Spejder Korps og skal fortjenes.
 • Politieffekter, såsom politiuniformer, skilte og lignende.
 • Alt materiel fra Frelsens hær, såsom uniformer, mærker eller lignende.
 • Udstyr og tøj fra Post Danmark.

Danske ordner, dvs. alle Dannebrogordenens klasser samt Elefantordenen er tilbageleveringspligtige, dog må fortjenst- og belønningsmedaljer gerne sælges, da de gives til ejendom.

 • Dansk Sygepleje Råds emblem / sygeplejeskenålen.
 • Mærker og uniformsmærker fra Told.

Produkter og skrifter med ophavsrettigheder, produkter der ikke må overdrages til tredjemand samt ulovlige billetter eller gavekort
Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder

 • Bankenøgler, låsepistoler og lignende, som er forbeholdt autoriserede låsesmede
 • Ulovlige efterligninger (kopivarer) eller forfalskninger
 • Guldnumre, det vil sige telefonnumre, der begynder med 4240 – 4260, 4270 og 4280 MED MINDRE disse mærkes tydeligt i auktionen som BiBob-numre
 • TDC-telefonnumre det er ikke tilladt at sælge disse numre på bidtobuy, da TDC ikke kan oplyse, om der er gæld på telefonnummeret
 • Armbånd og perler, der er kopier af firmaet La Chance’s designs (kinesiske lykkearmbånd)
 • Uidentificerbare Pokemonkort, lykkeposer af samme og lignende kort
 • Mælkekasser må ikke videresælges, da de tilhører mejerierne
 • Kopier af varer med copyright
 • Gratis uddelte prøver på varer, fx parfumeprøver

Billetter: Videresalg af billetter til sports-/underholdningsbegivenheder samt offentlige forlystelser med fortjeneste er ikke lovligt. Auktioner med billetter skal oprettes med Køb nu-pris. (de må ikke sælges for mere end de har kostet)

 Videresalg af billetter til sports

Ikke-overdragelige billetter til sports-/underholdningsbegivenheder samt offentlige forlystelser.

 • Gavekort fra DG Danmark og Stenaline disse må ikke videresælges til tredjemand
 • M1 gavekort
 • Danske prøve-Euro, jf. paragraf 132 i borgerlig straffelov

Danske mønter, som ifølge Nationalmuseet betragtes som værende danefæ. Dette er mønter fra oldtid og vikingetid, mønter fra middelalderen (dvs. fra før 1536), mønter i skattefund (flere mønter nedlagt sammen), guldmønter og større sølvmønter, fx dalermønter fra tiden efter 1536

 • Aktier og værdipapirer
 • Selskaber

Ulovlige farmaceutiske midler, receptpligtige lægemidler og euforiserende stoffer
Det er kun tilladt at sælge lægemidler, hvis man har en skriftlig tilladelse fra lægemiddelstyrelsen. – Det skal fremgå af auktionen at man har tilladelse til at sælge det pågældende produkt

 • Euforiserende midler og lignende

Receptpligtig medicin, jvf. lægemiddellovens § 8, stk. 1 det er ikke tilladt at forhandle (købe og sælge) lægemidler uden tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Der skelnes her ikke mellem receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler. I begge tilfælde vil forhandling kræve en tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen

 • Lægemidler, der indeholder efedrin (ulovligt i Danmark)
 • Kontaktlinser
 • Tandblegningsmidler med over 1% brintoverilte
 • Produkter, som indeholder nikotin, f.eks. tobak, nikotinplaster eller -piller, e-cigaretter/elektriske cigaretter
 • E-cigaretter/elektriske cigaretter
 • Tobaks produkter
 • Herbalife produkter
 • Forever living produkter
 • Slankemidlet Alli må ikke sælges

Ulovlige mad- og drikkevarer
Hjemmelavede mad- og drikkevarer

 • Mad og vin, hvor der ikke er betalt danske afgifter ved videresalg af importvare.
 • Mad og vin, som har overskredet sidste salgsdato/holdbarhedsdato
 • Krænkende materiale, ulovlig erotik
  krænkende materiale
 • Hadeskrifter

Ulovlig porno: Børne-, dyre- og voldtægtsfilm, erotiske auktioner placeret i forkert kategori, fx. legetøj.

Stødende varer, som fx billeder eller anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende ordvalg

 • Escort/massagepigeannoncer
 • Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer

Dyr, husdyr og legemsdele
Ifølge fødevarestyrelsen er salg af husdyr, herunder kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, hjorte, ræve, ilder, finnracoon, mink og akvakulturdyr ikke tilladt, undtagen når CHR-nummer oplyses og der medfølger flytteblanket og sundhedsdokument fra sælger.

 • stødhegn og halsbånd til hunde

Truede dyrearter. Dette gælder både levende og døde dyr, samt dele (fx skind, fjer, knogler, skaller, kød, tænder, mm.) og produkter (fx beklædningsgenstande, tasker, souvenirs mm.) heraf.

Alle udstoppede dyr, der står på Cites listen hos Skov og Naturstyrelsen, skal have et certifikat fra Skov og Naturstyrelsen, og dette certifikat skal medfølge ved handlen, og dette skal fremgå af teksten i aktionen.

 • Legemsdele (fra mennesker eller dyr).

Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke
Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages.

Hunde, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke. Ifølge Hundeloven må hunde ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8 uger.

 

Hunde, der er hale- eller ørekuperede i Danmark eller i udlandet, optages ikke. Undtaget fra denne regel er visse jagthunderacer (ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton) og hunde, der af rent helbredsmæssige årsager er hale- eller ørekuperede. Se også Dyreværnsloven kap 2. paragraf 14 stk. 2.

Muskel-/kamphunde, der er ulovlige jf. Hundeloven der trådte i kraft 1. juli 2010, herunder krydsninger hvor de ulovlige racer indgår. Læs evt. mere om de ulovlige hunderacer.

Hundeloven

Kattekillinger skal være mindst 12 uger gamle når de overdrages til ny ejer

Materialer til hus og andre bygninger
Kun VA-godkendte vandhaner eller armaturer (skal fremgå af auktionen)

 • Skorstene skal være CE-mærket eller fortsat overholde en gældende MK-godkendelse
 • I forbindelse med skorstene må blyinddækning kun anvendes til bevaringsværdige huse
 • Brændeovne og -kedler skal leve op til den nye bekendtgørelse (fra MST) og have en prøvningsattest (skal fremgå af auktionen).

Generelt tillader fleste ikke:

Ulovlig information/urigtig varebeskrivelse eller vildledende kategoriplacering
Ure og smykker: kopier af ure, smykker og briller osv. Det er ikke tilladt at oprette smykker under betegnelserne guld eller sølv, med mindre disse er ægte guld- eller sølvsmykker

Al overflødig information, herunder produktnavne, der ikke har noget med produktet på auktionen at gøre, og billeder, der ikke har med produktet at gøre. Det vil medføre lukning af auktionen og i gentagne tilfælde vil det medføre lukning af konto

Det er ikke tilladt at reklamere for andre mærkevarer i en mærkevarekategori. Det betyder fx, at det ikke er tilladt under en auktion med mærkevare at skrive jeg sælger også andet mærkevarenavn

Ligeledes er det ikke tilladt at bruge skjulte søgeord, fx med søgeordene i hvid tekst på hvid baggrund.

Varer med billeder af kendte personer, brugt som blikfang er ikke tilladt

Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i auktioner. Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

Det er ikke tilladt at deep-linke på bidtobuy. Dvs. at man ikke må oplyse om en anden hjemmeside, end til dennes forside – og ikke videre ind på hjemmesiden. Såfremt bidtobuy vurderer, at linket ikke har relevans, eller at det er en auktion i en kategori, hvor det ikke er tilladt, lukker bidtobuy auktionen eller kræver linket fjernet

Auktioner, der ikke har en reel vare, fx. auktioner, der kun har til formål at gøre reklame for sælgerens andre auktioner

Kopiering af tekst og billeder fra andre bidtobuy-auktioner

Velgørenhedsauktioner, der ikke sker i samarbejde med eller er godkendt.

Det er ikke tilladt for sælger, at skrive Køber betaler bidtobuy-gebyr i sine varebeskrivelser eller realisere det. bidtobuy forbeholder sig retten til at slette auktioner med denne tekst.

Alle auktioner med personlige informationer eller kontaktoplysninger
E-mail-adresse, telefonnummer, ICQ nummer, messenger-oplysninger, postadresse, hjemmesideadresse, eller andre mulige kontaktoplysninger, samt links til andre websites

(Er delvis tilladt i såfald det har relevans for auktionen). Ellers kan alle oplysninger tilføjes under medlemsiden og så under profil side.

Varer, der kræver særbehandling
Nogle lande har forskellige regler for, hvad der må handles af varer , og i hvilken tilstand/omfang. Nogle varer kræver særlig behandling og opmærksomhed, og eventuelt tilladelse ved handel på handel

Ammunition, skydevåben, knive og andre våben, må kun handles inden for Danmarks grænser.  Fleste kræver også, at sælgeren skal oplyse, hvilke tilladelser køber skal være i besiddelse af, for at måtte købe varen, eksempelvis blankvåbentilladelse ved salg af knive. Medlemmer på forumer er, i forbindelse med salg af varer, i særlig høj grad ansvarlige for, at de overholder enhver lov i forbindelse med køb, salg eller bud på omtalte varer. Hvis man er tvivl, bør man tjekke med de relevante autoriteter / retsinstitutioner på området, for at sikre, at loven overholdes.