Kultur

Konservative og Furesø

Furesø er noget særligt. Det fornemmer man, så snart man bevæger sig over kommunegrænsen. Så er man både hjemme og midt i naturen på én gang.

Furesø er en fantastisk kommune. Fyldt med skønne naturområder, forskellige bydele beboet af mennesker af enhver slags. Centralt placeret tæt på København og alligevel i en sådan afstand, at der er masser af plads til naturen og til os. Med adgang til både motorveje og jernbane.

Men det Furesø, som vi alle holder af, er ikke kommet af sig selv. Konservative har gennem de sidste 8 år været med til at forme og udvikle vores kommune.

Furesø er en kommune med et stort potentiale til at vokse sig større, smukkere og stærkere. Det er en kommune med plads til udvikling. Plads til nye erhvervsvirksomheder, plads til nye boliger og plads til spændende fritidsaktiviteter.

Det er også en kommune med udfordringer. Økonomiske, integrationsmæssige og sociale udfordringer.

Udfordringer og muligheder går hånd i hånd. Træffe de rette valg og muligheder til resultater og udfordringer blir løsninger. Træffer vi de forkerte valg bliver udfordringer til problemer og muligheder til forspildte chancer.

De sidste 8 år er langt de fleste politiske beslutningerne truffet med stemmer fra alle sider af Byrådet.
Konservative mener, at uanset hvilket parti man kommer fra, skal man have indflydelse, hvis man vil bidrage konstruktivt i den politiske beslutningsproces og påtage sig et medansvar.

12 konservative kandidater – dit valg
Der er 12 kandidater på den konservative liste, som alle håber på at blive valgt til byrådet.  Hver repræsenterer på sin måde en del af Furesø.

Har borgerne i Furesø kommune tillid til konservative?

Det er dit valg, når du skal vælge imellem erfaring eller fornyelse, imellem en yngre eller ældre kandidat, imellem mange forskellige person- og erhvervsprofiler eller en kandidat fra dit eget nærområde.

Uanset hvem af de kandidater, som får din stemme, kan du være sikker på, at det er en kandidat, som står for ansvarlighed over for kommunens værdier. Og du kan være sikker på, at din kandidat vil arbejde for trygge, økonomiske og menneskelige rammer for alle borgere.

De konservative er din garanti for en sikker og kompetent ledelse
i politisk erfaring, og vil udvikle Furesø med afsæt i de resultater, som de har været med til at opnå gennem de to første valgperioder i kommunens historie.

Furesø kommune

Pejlemærker er Forebyggelse, Faglighed og Fællesskab i Furesø.
Med dette valgprogram giver bud på, hvordan Furesø kommune skal udvikles:

• styrke samarbejdet imellem forskellige forvaltningsområder
• at ordningen med en læge tilknyttet plejecenter udbredes som et tilbud til beboere på alle vore plejecentre
• værne om den høje grad af tryghed, som vi – alt andet lige – oplever i Furesø
• samarbejde bredt
• at Furesø fortsat har en bred vifte af pasningstilbud, herunder skal dagplejen bevares
• at der ydes en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov
• at alle børn kommer godt igennem folkeskolen både socialt og fagligt, herunder skal Furesøs Folkeskole skal være med til at udvikle talenter og tilbyde frivillig lektiehjælp
• prioritere efteruddannelse af vores ledere og medarbejdereøge folkesundheden med sundhedsfremmende initiativer og forebygge livsstilssygdomme
• at der er sammenhæng i overgang fra hospital til kommunale ydelser, og at der er sammenhæng i de kommunale tilbud
• at Furesøs veje og stier bliver endnu bedre med øget trafiksikkerhed og et fortsat grønt udtryk
• udbygge med flere cykelruter og cykelstier
• et grønt Furesø med gode boliger til alle borgere
• at den enkelte borger som modtager hjælp fra hjemmeplejen betjenes af færrest mulige forskellige hjælpere
• at erhvervslivet ikke generes med overflødige af afgifter, bureaukrati og andre forhindringer for det frie initiativ
• trække flere uddannelsesinstitutioner til Furesø, og gerne i samspil med erhvervslivet. Konkret vil vi arbejde for, at få et Sportscollege til kommunen
• konkret vil vi arbejde for at tiltrække Tøjhusmuseet til faciliteter på Flyvestation Værløse
• at udviklingen af Flyvestationen sker med udgangspunkt i Masterplanen
• at skatten ikke stiger i Furesø – effektiv drift, godt serviceniveau og lavest mulig skat