Underholdning

Mere end 20 års erfaring med erhvervsejendomme fylder godt i landskabet

kosiara® er et ejendomsmæglerfirma etableret med det formål, at imødekomme erhvervs-livets voksende efterspørgsel efter service, kvalitet, låneformidling og individuel rådgiv-ning. Dette gælder i særdeleshed vore sælgere, men også nutidens købere er interessere-de i rådgivning. De har ofte ikke tiden og netværket til selv at skulle opsøge ejendomme i f.eks. et bestemt geografisk område, og benytter sig derfor af vor viden og ekspertise på området. For et ejendomsmæglerfirma er det ikke alene et spørgsmål om at kunne vurdere fast ejendom, lejeniveau, afskrivningsmuligheder, forrentning og afkast, men ofte også om at kunne se muligheder og tænke kreativt i en positiv betydning.

Firmaet har hovedkontor, Østergade 28A, 4623 Lille Skensved.

Vort firma består p.t. af et team på 8 dygtige erhvervsmedarbejdere, der hele tiden hol-der sig ajour med den seneste lovgivning indenfor erhvervsområdet. Vi har et meget tæt samarbejde med bl.a. advokater, revisorer, skatterådgivere og pengeinstitutter.

De er naturligvis medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.

ejendomsmæglerfirma

*

kosiara® kan tilbyde erhvervslivet en række velafprøvede redskaber til formidling af erhvervsejendomme tillige med erhvervssøgning, der målrettet hjælper med at finde den rette sælger til den rette køber. Vi tilbyder vore sælgere at annoncere deres ejendomme gratis på internettet, på en stor erhvervsdatabase, som er blevet til, i samarbejde med erhvervsmæglere over hele landet.

Såvel etablerede som nye tiltag udvikles løbende i tæt samarbejde med en erhvervsgrup-pe, der består af specialister indenfor marketing, kommunikation, jura, økonomi samt finansiering. Som et naturligt led i vores udvikling, har vi valgt at etablere os med hovedsæde i Køge. Dette skal ses i lyset af den betydelige erhvervsudvikling, der i dette område er sket i de senere år, hvor udflytningen fra København er taget til, og har skabt grundlag for stor vækst i de lokale erhvervsområder i Vest-, Syd- og Roskildes Amter.

Det giver os samtidig mulighed for at følge den lokale erhvervsudvikling på tæt hold og er med til at udvide vor kontaktflade til det lokale erhvervsliv.

Vort kompetenceområde spænder vidt og her er et udpluk af, hvad vi bl.a. kan hjælpe Dem og Deres virksomhed med:

* vurdering og salg af ejendomme
* vurdering af ejendommens skattemæssige værdi
* vurdering af udlejningsmuligheder
* vurdering af grundværdi
* udvikling af projekter
* udstykning
* fastsættelse af goodwill
* finansieringsomlægning
* lånepantebreve
* udlejning eller fremleje af lokaler
* køb og salg af butikker
* køb og salg af hoteller
* køberrådgivning
* søgning af domicilejendomme
* hjælp ved myndighedsbehandling

* hjælp til sælgere med forurenede ejendomme

erhvervsejendomme

De kan tilbyde formidling af kapital til ejere af erhvervsejendomme ved optagelse af langfristede pantebrevslån. Løbetiden tilbydes fra 16 til 30 år. Der betales intet bidrag. Pantebrevet har sædvanlige indfrielsesvilkår og kan overtages af ny debitor ved ejerskifte. I de fleste tilfælde kan der opnås stempelrefusion i forbindelse med låneomlægningen, hvor realkreditlån indfries.

Ved ejerskifte ydes lån indtil 94% af den konstaterede handelspris, ved låneomlægning og tillægslån op til 85-90% af vores vurderingspris. Er Deres finansiering for kortfristet eller for dyr eller har kreditforeningen givet afslag på lånetilsagn eller ønsker De blot at have lidt frikapital, kontakt kosiara® for at få at vide, hvad vi kan gøre for Dem. Fuld diskretion er en selvfølge. Det ville glæde os meget, at høre fra Dem.