Internet

Online marketing i Italien

Forleden dag var en af mine nære samarbejdspartnere og jeg til møde med presseafdelingen i en italiensk virksomhed her i Rom. De præsenterede os for det problem, at nogle af deres fremtrædende ledere nemt bliver forvekslet med andre personer i den italienske offentlighed, særligt ved søgninger på Google.

Forvekslingen af personer medfører en manglende klarhed over hvem der er hvem og hvem der hører til hvor – f.eks. forholdet mellem lederen og virksomheden, markeder, produkter, holdninger og handlinger. Dette skaber komplikationer i virksomhedens PR arbejde generelt, og helt galt bliver det i forhold til de udenlandske interessenter, hvor kendskabet til den italienske kontekst kan være minimal, nogle gange overfladisk eller styret af pressens dagsordner.

woman and business strategy

Nu er der naturligvis mange elementer at tage højde for i analysen af sådant en problemstilling, ligesom der kan formuleres mange arbejdshypoteser i udviklingen af en digital kommunikationsstrategi der kan skabe klarhed gennem de resultater som søgemaskinen leverer. Et element der springer i øjnene er dog topledelsens totale fravær i de sociale medier.

En profil i et socialt netværk repræsenterer en af måderne hvorpå en leder kan afsætte sine digitale fodaftryk. Hvis disse mangler og virksomheden samtidig fremtræder svagt di de digitale medier, er meget overladt til andre online aktører, som ikke nødvendigvis er bærere af ledelsens og virksomhedens interesser.

Kender man navnene på en række ledere fra det italienske erhvervsliv kan man f.eks. forsøge at finde dem på LinkedIn. En del afhænger af hvilken industrisektor man undersøger, men man skal generelt ikke regne med at finde mange nøglepersoner. Ifølge LinkedIn selv er der i dag oprettet 4 millioner italienske profiler (cirka 6,7% af den totale befolkning) mod 1 million danske (cirka 18,2% af den totale befolkning).

LinkedIn Network

I begyndelsen af februar 2015 udgav det italienske kommunikations konsulent firma Lundkvist et par interessante analyser af det italienske erhvervslivs brug af de sociale medier – herunder en række toplederes aktivitet.

Af Lundquists pressemeddelelse fra den 4. februar 2015 fremgår det det, at kun 5% af de 513 adspurgte industriledere fra de 100 største italienske virksomheder bruger Twitter – men kun tre ledere bruger deres Twitter konto professionelt.

Cirka 50% af toplederne har en LinkedIn profil, og LinkedIn er det mest brugte sociale netværk i denne gruppe. Endelig har syv ledere en aktiv blog. I Lundquists pressemeddelelse finder du navnene på nogle af de italienske topledere, der er aktive i de sociale medier samt interessante links til undersøgelser om italienske virksomheders brug af en række sociale medier.

I forhold til topledernes brug af de sociale medier stilles en række spørgsmål i pressemeddelelsen. Det handler naturligvis meget om at undgå fejl i kommunikationen med de mange og meget forskelligartede interessenter omkring virksomheden. Et generelt spørgsmål handler om, hvilke fordele der kan opnås via industriledernes aktivitet i de sociale medier.

Social media on smartphone

Svarene kan være mange, lige fra mobilisering af de sociale medier til f.eks. branding, salgsfremstød eller kundeservice over temaer som produktudvikling, hvor crowdsourcing kan være målet. Når det handler om ledere på forskellige niveauer i erhvervslivet, der opretter profiler i eget navn mener jeg, at det handler meget om at engagere interessenterne gennem taktiske initiativer, der konstant medvirker til at forme virksomhedens digitale fodaftryk og sikre, at virksomheden og dens ledere bliver fremstillet i de rette sammenhænge. F.eks. når nogen foretager en søgning på Google.